Bylaws

VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR SØVNFORSKNING OG SØVNMEDISIN §1 Navn Foreningens navn er ”Norsk Forening for Søvnforskning og Søvnmedisin”. Som internasjonalt navn for foreningen brukes ”Norwegian Society for Sleep Research and Sleep Medicine”. §2 Formål Formålet med Norsk Forening for Søvnforskning og Søvnmedisin er å fremme grunnforskning og klinisk forskning knyttet til et bredt spekter … Continue reading Bylaws